Alles over onze ANBI status

Gegevens betreffende ANBI

 

 

 


 

Stichting Pastoraal Centrum Brabant is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling.                           (uw gift is dus fiscaal aftrekbaar).

M.i.v. 1 januari 2014 dient onze stichting als ANBI een aantal gegevens te publiceren op het internet. De Belastingdienst publiceert vervolgens die internetadressen, zodat geďnteresseerden via de internetsite van de Belastingdienst ook onze gegevens kunnen raadplegen.

 

 


 

 

Naam van de instelling:

Stichting Pastoraal Centrum Brabant,

kortweg genoemd : PCB (Pastoraal Centrum Brabant)

RSIN Fiscaal nummer ANBI: 819923990

Postadres: Piet Heinlaan 71 – 5694 CB – Son en Breugel

Telefoon: 0499-325238


Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft zich tot doel gesteld om voor een pastoraal centrum te zorgen in Brabant inclusief verzorging en verblijf waar rust en bezinning onder begeleiding kan plaatsvinden.

 
De stichting probeert dit te bereiken door:
het zoeken naar een juiste locatie en dit dan te verkrijgen door fundraising en sponsering.
Onze counsellors en begeleiders helpen ook nu al op diverse locaties hulpvragers bij psychosociale problemen en andere problemen/vragen van algemene aard.
 
Tevens organiseerd de stichting trainingen en cursussen tot opbouw van de geestelijke mens en bepaalde activiteiten, waarbij het welzijn van de Stichting wordt bevorderd in de ruimste zin van het woord.

Functie en namen van bestuurders :

Voorzitter: Peter Kuijpers

Secretaris: Henk Boekholt

Penningmeester: Gerard Niezink

Lid raad van bestuur: René Millenaar


Beloningsbeleid: Stichting Pastoraal Centrum Brabant  is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. Waardering komt tot uiting in de verzorging tijdens inzet. In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuursleden of leden van de raad van bestuur wordt een attentie aangeboden, als dank voor de gedane inzet.


Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten:

Hiervoor verwijzen we u naar andere pagina's van deze website van Pastoraal Centrum Brabant. Daarin staan alle activiteiten die door de stichting worden georganiseerd.

Financiële verantwoording wordt afgelegd zoals de Statuten bepalen.