We zijn gestart!!

Stichting Pastoraal Centrum Brabant (PCB) wil u graag helpen met ambulante pastorale en psychosociale zorg o.a. op de locatie Korenlaan 52 5491 NH Sint-Oedenrode.

  • Huwelijksproblematiek.
  • Seksueel en/of machtsmisbruik.
  • Burnout.
  • Rouwverwerking.
  • Depressieve klachten.
  • Identiteitsproblemen.
  • Stress counseling.
  • Werken aan je zelfvertrouwen
Aanmelden, prijsopgave en/of meer info kan via Contact en informatie opvragen
 
Even voorstellen aan onze therapeuten.

 

 

Janna Backer -Schaafsma
 
Als associate stafmedewerkster bij Agapé heb ik jaren les gegeven op de Grote Opdracht school, eerst als docente en later als schollleidster. Daarnaast heb ik cursussen pastoraat gevolgd bij het CPC, bij Youth with a Mission en bij de stichting de Kracht van Vrede. Bij de laatst genoemde organisatie heb ik ook stage gelopen om te leren mensen te begeleiden met een traumatisch verleden. Daarnaast werkte ik als maatschappelijk werker bij het Leger des Heils, eerst in de dak- en thuislozenopvang en vanaf 2005 in de 24-uursopvang. In het jaar 2001 heb ik mijn MWD diploma gehaald aan het Ichtus College te Rotterdam. De combinatie maatschappelijk werk en pastoraal werker vind ik persoonlijk een waardevolle aanvulling op elkaar.

 


 


 

 

Margo Kuijpers

 

Als stress counseler help ik mensen die vastlopen in hun identiteit door burnout, echtscheiding, trauma. Mijn werkwijze is zegenend helpen in praktijk. De opleidingen die ik gevolgd heb zijn stress counseling, praktische psychologie, bedrijfspsychologie, cursussen van Zegenend Helpen. Daarnaast heb ik diverse trainingen gevolgd zoals verslavingszorg bij De Hoop, pastorale cursus bij stichting Chris op het gebied van kinder- en tiener pastoraat.